Gå direkte til innhold

Truckførerkurs: Dette betyr de forskjellige klassene

Man kan få truckførerbevis for mange ulike klasser. Her er en oversikt over de ulike typene.

T1
Ledetruck – Plukktruck – Snile

Påmelding

T1-trucker brukes typisk på lager og i butikker for å laste og losse lastebiler.

T1-trucker har ikke permanent førerplass.

Det finnes mange varianter med mange navn, blant annet: trekk- og skyvetruck, plattformtruck, palletruck og plukktruck, ledestabler og snile.

Palletruck er den vanligste typen lavtløftende truck, og brukes vanligvis innendørs for transport av paller over korte avstander.

Skal du bruke en T1-truck i jobben din, må du ha dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2. Slik opplæring tilbyr vi via vårt T1-kurs.

Man kan starte opplæring fra fylte 17 år, men kompetansebeviset blir ikke utlevert før man har fylt 18 år.

Kurset krever ingen forkunnskaper.

T1 Plukktruck.

T2–T5
Truck

Påmelding

Felles for klassene T2–T5 er at de har permanent førerplass.

Skal man operere slike trucker, kreves det sertifisert sikkerhetsopplæring, noe som bare kan gis av en sertifisert opplæringsbedrift i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Dette kan du få gjennom vårt truckførerkurs. Dette kurset inkluderer også klasse T1 (se over).

Man kan starte opplæring fra fylte 17 år, men kompetansebeviset blir ikke utlevert før man har fylt 18 år.

Det kreves ingen forkunnskaper for å ta kurs i T2–T5.

T2 Støttebenstruck – Skyvemasttruck

T2-truckene kan som regel arbeide i store høyder. Arbeidsoppgavene er innendørs stabling av paller i reoler.

På skyvemasttrucker sitter man på tvers av kjøreretningen. Masten kan forskyves, og gaflene kan tiltes og sideforskyves. De fleste er smalsporet – det vil si at de er konstruert for å operere paller fra kortsidene.

Noen skyvemasttrucker kan dreie hjulene i alle retninger, og kalles da fireveistrucker.

T3 Høytløftende plukktruck / Svinggaffel/sidestablende truck / Førerløftende truck

Smalgangstruckene blir ofte brukt hvis det er trangt mellom reolene. Disse kan ha en løftehøyde opp til 12 meter. Denne typen styres ofte automatisk i de smale gangene ved å følge magnetiske skinner nedstøpt i betongen. De har svingende gafler slik at paller kan settes inn fra siden.

Høytløftende plukktrucker brukes der det skal plukkes varer fra mange forskjellige paller i reolene. Også disse kan ha løftehøyde opp til 12 meter.

Alle T3-trucker kan være førerløftende. T3-trucker som ikke er førerløftende har gjerne et kamera montert på gaflene for å kunne håndtere paller i store høyder på en sikker måte.

T4 Motvektstruck

Dette er den vanligste typen truck, og klassen omfatter motvektstrucker med mast eller teleskopbom.

En motvektstruck bærer lasten foran forhjulene og har en motvekt bak så den ikke tipper over av lasten.

De kan brukes både innendørs og utendørs, og benyttes til blant annet lasting og lossing av kjøretøy, containere og båter.

Det finnes også T4-trucker beregnet til bruk i terreng og på ujevnt underlag, som for eksempel på byggeplasser.

T5 Sidelaster

Sidelaster-trucker blir brukt til håndtering av langt gods som trelast og rør på en lettere og sikrere måte enn vanlige trucker, som måtte hatt godset på tvers av kjøreretningen.

Sidestablende trucker kan kjøre 4 veier, og masten kan skyves ut og inn så trucken kan stå stille langs en reol mens den henter og plasserer last.

C1–C2
Teleskoptruck

Påmelding

En teleskoptruck skiller seg fra en vanlig truck ved at den har en teleskopbom med rekkevidde på mer enn to meter.

Felles for C1 og C2 er at de bare kan løfte opptil ti tonn. For løft over 10 tonn trenger man T6–T8 Stortruck.

For å ta teleskoptruck-kurs må du på forhånd ha kompetansebevis for enten truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

C1 Teleskoptruck

Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn/chassis.

C2 Rundtomsvingende teleskoptruck

Maskin med hevbar og teleskopisk bom som er montert på egen rundtsvingende konstruksjon hvor manøverplassen følger med bomkonstruksjonen rundt.

T6–T8
Stortruck

Påmelding

Felles for truck-klassene T6–T8 er at de kan løfte mer enn 10 tonn.

Man må ha kompetansebevis for T4 Motvektstruck for å kunne ta kurs i disse klassene.

T6 Sidelaster

I likhet med T5 Sidelaster blir T6-trucker brukt til håndtering av langt gods. Forskjellen er at T6 kan løfte mer enn 10 tonn.

T7 Portalstabler / portaltruck

Portaltrucker, eller portalstablere, brukes i havne- og industriområder for å løfte og flytte store laster på over 10 tonn – typisk containere, men de kan også være tilpasset andre typer last.

Portaltrucker «skrever» over lasten og har den hengende mellom bena, og de kalles derfor «straddle carrier» på engelsk.

T8 Motvektstruck med gaffelarmer

Truck-klasse T8 er «storebroren» til T4 – motvektstrucker med kapasitet til å løfte mer enn 10 tonn.

Foto: Bigstock

T8.1 Motvektstruck med mast og permanent montert containeråk

Truckklasse T8.1 er ganske lik en vanlig T8, bortsett fra at de i stedet for gaffelarmer har en permanent montert løfteanordning for containere, og dermed er spesiallaget for å løfte, frakte og stable disse.

T8.2 Motvektstruck med mast og permanent montert tømmerklo

Truckklasse T8.2 er også en variant av vanlig T8 gaffeltruck, men i stedet for gaffelarmer har de en klo som er beregnet for håndtering av tømmerstokker.

T8.4 Motvektstruck med teleskopbom og permanent montert containeråk eller tømmerklo

T8.4 er en felles truckklasse for motvektstrucker med teleskopbom som har løftekapasitet over 10 tonn, men som i stedet for gaffelarmer har løfteanordning som er spesialtilpasset enten containere eller tømmerstokker.

Foto: Bigstock