Gå direkte til innhold

Beståttgaranti

Viken Kompetanse er den eneste opplæringsbedriften i Norge med beståttgaranti.

Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bestå og fullføre våre kurs. Alle kursene er lagt opp slik at alle med interesse for kurset skal ha en meget god mulighet til å bestå.

Du slipper å betale helt ny kursavgift hvis du skulle stryke på teori eller praksis.

Opplæringen

Opplæringen er todelt:

  • Teori – som bestås ved å gjennomføre en eksamen og skåre godt nok på denne.

  • Praksis – som bestås ved å klare å gjennomføre den praktiske delen av opplæringen på en tilfredsstillende måte.

Det stilles noen krav til deltageren for at beståttgarantien skal gjelde:

  • Man må møte punktlig.

  • Man må spørre instruktøren om det er noe man ikke forstår.

  • Man må følge reglene som gjelder på kurset og instruktørens anbefalinger.

  • Man må studere hjemme hvis det er behov for det.

Beståttgaranti for teori

Hvis du ikke består den teoretiske prøven på ett av våre kurs, tilbyr vi nye teoriprøver kostnadsfritt.

Det er da viktig at deltageren leser seg opp på forhånd.

Hvis instruktøren mener det er behov for det, vil det bli tilbydd et nytt teoretisk kurs gratis.

Dersom det er behov for en tredje prøve, koster det 350 kroner.

Beståttgaranti for praksis

Hvis instruktøren mener det er noe av praksisen du må bli bedre på, får du tilbud om ekstra praksisdager for å øve på dette.

Hele formålet med å gå på kurs hos oss er at du faktisk har lært å beherske arbeidsutstyret på en sikker måte.

Det at du er trygg på dine egne ferdigheter, er veldig viktig for oss. Sammen skal vi unngå ulykker og uønskede hendelser på arbeidsplassen.

Lese- og skrivevansker

Har du lese- og skrivevansker, er det ingenting å skjemmes over! Hos oss har 10–15 prosent av alle elevene en form for lærevansker.

Vi er spesialister i å tilrettelegge undervisningen slik at alle får best mulig utbytte av kurset.

Vi tilbyr muntlig eksamen for de som trenger det.

Hvis du kommer til oss med ønske om å fullføre kurset, garanterer vi at du vil klare det og at du passerer med gode ferdigheter på utstyret du har tatt opplæring i.

Fire stryk-faktorer

Fire faktorer kan gjøre at en elev ikke består våre kurs til tross for vår beståttgaranti:

  1. Manglende interesse eller oppmøte Eleven møter ikke opp til avtalt tid, eller følger ikke godt nok med i undervisningen og leser ikke før prøver, slik at man ikke har lært nok til å bestå.

  2. Manglende evne til å tilegne seg kunnskap Hvis eleven ved flere anledninger gjør farlige manøvre med maskiner eller utstyr tross klare beskjeder om å ikke gjøre det, kan det resultere i stryk. Vi må være helt sikre på at både våre instruktører og elevene selv føler at de ved endt kurs er klare for å håndtere maskiner og utstyr alene på en trygg måte.

  3. Frykt Enkelte elever har personlige utfordringer som kan gi utfordringer i løpet av kurset. Noen med høydeskrekk kan for eksempel slite med å skulle kjøre en tårnkran, høytløftende plukktruck, personløfter, byggeplassheis eller stillasbygger. I slike tilfeller er det viktig at vi får beskjed så raskt som mulig, så vi enten kan jobbe med å utbedre dette eller eventuelt refundere deler av kursavgiften.

  4. Språk Det er viktig at eleven kan kommunisere tilfredsstillende på enten norsk eller engelsk. Ved manglende språkkunnskaper vil teorien og kanskje også praksisen bli altfor utfordrende. På et generelt HMS-grunnlag krever vi at eleven skal kunne kommunisere på et språk våre instruktører behersker.

Lurer du på om du klarer kurset?

Ta kontakt med oss, så skal vi gi deg vår beste hjelp!