Gå direkte til innhold
Nyhet: Vi tilbyr nå gratis skyss fra Moss til våre lokaler! Les mer

Våre betingelser

Påmelding

Påmelding er bindende. Avmelding må sendes på pr. e-post til:

post@viken-kompetanse.no

Forbehold

Vi tar forbehold om endringer i dato/tid som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks. sykdom, dødsfall, ulykker og klimatiske forhold. Manglende antall deltakere når påmeldingsfristen er utløpt vil medfører avlysing/flytting av kurset.

Ved avlysning av kurset

Skulle kurset bli avlyst pga en av de overstående grunnene blir full kursavgift refundert, og deltager har ikke lengere en bindende avtale til Viken Kompetanse AS

Vi kommer selvfølgelig til å bistå med nytt kurs hurtigst mulig.‍

Kursmateriell

Under kurset får deltaker låne aktuelt læremateriell i hele kursperioden, om dette ikke leveres tilbake blir deltakeren fakturert for kursmateriellet. hvis ønskelig kan deltakere kjøpe kursmateriell til kostpris

Språk

Undervisningen vil foregå primært på Norsk, Instruktør vill kunne supplere med Engelske ord som elev ikke oppfatter på Norsk. Elev Må forstå Norsk skriftlig og muntlig på et moderat nivå får å kunne gjennomføre kurs med karakter bestått. Vi har en del kursmateriell tilpasset andre morsmål som engelsk, polsk osv. I tilfeller der elev behøver supplert undervisningsmateriale på et annet språk må dette nevnes i kommentarfeltet på påmeldingskjema eller sendes pr. e-post til post@viken-kompetanse.no

Kompetansebevis

  • Utstedes av SFS på sertifisert opplæring

  • Viken Kompetanse AS på dokumentert opplæring

  • ADR og arbeidsvarsling fra statensvegvesen

  • Båtførerbevis av Sjøfartsdirektoratet

Hvis du må melde avbud

Dersom avmeldingen skjer før det, er mindre en 5 dager til kursstart refunderes beløpet. Hvis ikke fristen overholdes faktureres full kurspris dersom ikke gyldig legeerklæring kan fremvises.  Hvis du av andre grunner ikke kan møte til fastsatt kurs dato og ikke overholder avmeldingsfristen på 5 dager kan du bli ombooket til et fremtidig kurs mot et påslag på 20% av kurspris. Denne kommunikasjonen må kunne dokumenteres skriftlig mellom deltager og Viken Kompetanse AS.  

Personopplysninger

Personer kan be om innsyn i sine personopplysninger lagret i påmeldings systemet og be om disse anonymisert. Viken Kompetanse AS forplikter seg å holde alle personopplysninger strengt konfidensielt og ikke dele disse med andre.